Deze VO scholen starten nu met afstandsonderwijs, basisscholen volgen

Rekenen, Taal en Spelling met afstandsonderwijs op de basisschool
Like2Teach richtte zich eerst op de zogenoemde tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Nu de eerste scholen voor voortgezet onderwijs van start gaan, gaat Like2Teach ook het basisonderwijs voorzien van meesters en juffen op afstand. Hierbij richten ze zich op de zogenoemde hoofdvakken: rekenen, taal en spelling.