Groepsleerkracht

Leerkracht (Montessori)

Openbare Montessorischool Jacob Maris  - Openbare Montessorischool Jacob Maris  uit Rotterdam zoekt een Leerkracht (Montessori) per Per direct

**Openbare Montessorischool Jacob Maris**

Openbare Montessorischool Jacob Maris ligt op de rand van recreatiegebied Het Lage Bergse Bos en is gelegen aan de rand van het Molenlaankwartier van de wijk Hillegersberg in Rotterdam. Het Molenlaankwartier is een rustige en groene woonwijk met een dorps karakter. Meer informatie over onze school kun je vinden opJacob Maris.

Belangrijke speerpunten voor onze school zijn:

Leer mij het zelf te doen, leerlingen krijgen ontdekkingsruimte en de leerkracht begeleidt ze als coach en expert.
Het verwerven van kennis, waarbij we streven naar zo optimaal mogelijke leeropbrengsten, in de breedste zin van het woord.
Het afstemmen op de eigen ontwikkeling van een kind en op de verschillen tussen leerlingen.
Het mogen maken van fouten met als uitgangspunt: van fouten kan je leren (growth mindset, Dweck 2006).

**Wat kan je van ons verwachten?**

Op OMBS Jacob Maris is het voor iedereen op elk niveau mogelijk om zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. De montessorigedachte is de leidraad van ons onderwijs. We werken aan de brede talent -ontwikkeling van kinderen. Een kind krijgt veel vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en in te delen, maar de leerkracht let erop dat die keuze past binnen de mogelijkheden van het kind. De taak van de leerkracht is erop gericht dat het kind activiteiten ontplooit. Vanuit deze gedachte is het inrichten van het lokaal met de daarbij behorende leermiddelen een van de eerste taken van de leerkracht: “de voorbereide omgeving”. De omgeving die het kind uitnodigt actief aan het werk te gaan. Behalve het voorbereiden van de omgeving is het aanbieden van materialen, leerstof en het stimuleren van het gebruik ervan van groot belang. Het op de juiste wijze aanvoelen van het kind is hierbij een belangrijke taak van de leerkracht.

_Wij zijn op zoek naar jou!_

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Stuur dan jouw sollicitatie naar ons toe via de sollicitatie button en wij nemen snel contact met je op. Heb je nog vragen? Neem contact op met Renata Jablanovic via directie@jacob-maris.nl of bel naar 010-4182821.

– Je neemt kennis en visie mee
– Je hebt een flexibele instelling
– Je bent nieuwsgierig naar ons top-team

Over deze werkgever
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature overzicht

  • Geplaatst: 2 maanden geleden geplaatst
  • Plaats: Rotterdam
  • Functietitel: Leerkracht (Montessori)
Solliciteer